Projekt koncepcyjny Parku Zdrojowego w Konstancinie – Jeziornie

Przedstawiony projekt Parku Zdrojowego jest koncepcją łączącą w sobie tradycyjny – historyczny sposób zagospodarowania obiektów tego typu wraz ze współczesnym spojrzeniem na ten temat, uwzględniającym najnowsze trendy w architekturze krajobrazu.

Teren opracowania został podzielony na różne sektory funkcjonalno – przestrzenne, przedstawione:

  • część sportowo – rekreacyjna, powierzchnia – 1,4 ha
  • część uzdrowiskowa, powierzchnia – 1,45 ha
  • część wypoczynkowa, powierzchnia – 7,2 ha
  • część kulturowa, powierzchnia – 2,6 ha
  • część dydaktyczna, powierzchnia – 1 ha
  • część reprezentacyjna, powierzchnia – 3,1 ha

Układ kompozycyjny z założenia charakteryzuje harmonia i ład przestrzenny. Taki efekt otrzymano poprzez tworzenie osi widokowych wewnętrznych i zewnętrznych, tworzenie wnętrz parkowych, dominant itp.
Ze względu na przeznaczenie Parku Zdrojowego, umożliwiono dostąp dla wszystkich użytkowników, także o ograniczonej ruchowości, pozbawiony jakichkolwiek barier. Roślinność, elementy wyposażenia i urządzenia techniczne dobrane zostały z materiałów o wysokiej jakości i walorach estetycznych.