Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

o nas

Firmę iGreen tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym w czołowych biurach projektowych i firmach wykonawczych z branży szeroko pojętej Architektury Krajobrazu w Polsce i za granicą. Wiedza i doświadczenie uzyskane podczas licznych projektów oraz realizacji przestrzeni publicznych, projektów komercyjnych, prywatnych założeń, daje nam możliwość tworzenia projektów najbardziej dostosowanych do oczekiwań klientów. Dokładna znajomość procesu projektowego poparta wiedzą z zakresu prawa budowlanego, pozwala nam na uczestnictwo w złożonych projektach na dowolnym etapie inwestycji.

Stosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu technologii wykorzystywanych w architekturze krajobrazu oraz bogata wiedza w zakresie doboru materiału roślinnego, pozwala nam na tworzenie projektów o najwyższym standardzie. By podnosić nasze kwalifikacje nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, jesteśmy na bieżąco z tym co się dzieje na świecie, śledzimy trendy, a także co ważne, architektura krajobrazu to nie tylko praca, to dla nas pasja z której czerpiemy wiele satysfakcji.

Jesteśmy przygotowani merytorycznie i technicznie. Mamy dużą wiedzę z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu zdobytą podczas studiów i wieloletniej praktyki w projektowaniu, wykonywaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Posiadamy uprawnienia inspektora SITO – NOT oraz doświadczenie w prowadzeniu prac ogrodniczych na terenach objętych ochrona Konserwatora Zabytów. Profesjonalny potencjał ludzki zgromadzony w naszej firmie, zagwarantuje Państwu solidne i zgodne ze sztuką ogrodniczą wykonywanie prac.