Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów podzamcza i skarpy w Warszawskiej pomiędzy mostami Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim

Projekt wykonany przy wpsółpracy z Arch. Kraj. Joanną Kwiecińską

read more

Koncepcja zagospodarowania Placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Przy współpracy z APA M&K Architekci Głównymi załżoeniami koncepcji zagospodarowania Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach było stworzenie placu miejskiego zaprojektowanego w taki sposób aby w jak najlepszy sposób służył turystom oraz mieszkańcom jako miejsce publiczne ogólnego użytku, atrakcyjne dla wszystkich grup wiekowych dostępne o wszystkich porach dnia i nocy przez cały rok.

read more

Koncepcja programowo – przestrzenna bulwaru nad rzeką Supraśl pomiędzy ujściem rzeki czarnej w Wasilkowie a mostem w miejscowości Nowodworce

Podstawowym założeniem przestrzennym jest czytelność układu urbanistycznego, jednoznaczna definiowalność przestrzeni przy jednoczesnej różnorodności terenów i bogatym programie. Założeniem ideowym jest stworzenie miejsca -wizytówki miasta i regionu z niepowtarzalną architekturą doskonale komponującą się z okoliczną przyrodą. Duży nacisk został położony na szeroko pojętą ekologię, poczynając od promocji i edukacji ekologicznej, wymiernych działaniach zmierzających do ochrony ptaków […]

read more