Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Park Żerański – Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim

Wielofunkcyjna przestrzeń miejska, przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych. Intensywna aktywność fizyczna, spacery, podglądanie fauny i flory, zabawa dla najmłodszych i trochę starszych. Miejsca do spotkań towarzyskich, wydarzeń kulturalnych i kulinarnych. Przestrzeń zapewniająca unikalne doświadczenia, bazujące na wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Duża bioróżnorodność i rozwiązania proekologiczne. Odzyskanie przestrzeni zanieczyszczonej hałasem. Pomysł na rozwiązanie problemu lokalnej bezdomności. Park […]

czytaj więcej...

Koncepcja programowo – przestrzenna bulwaru nad rzeką Supraśl pomiędzy ujściem rzeki czarnej w Wasilkowie a mostem w miejscowości Nowodworce

Podstawowym założeniem przestrzennym jest czytelność układu urbanistycznego, jednoznaczna definiowalność przestrzeni przy jednoczesnej różnorodności terenów i bogatym programie. Założeniem ideowym jest stworzenie miejsca -wizytówki miasta i regionu z niepowtarzalną architekturą doskonale komponującą się z okoliczną przyrodą. Duży nacisk został położony na szeroko pojętą ekologię, poczynając od promocji i edukacji ekologicznej, wymiernych działaniach zmierzających do ochrony ptaków […]

czytaj więcej...