Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” – Plac Konstytucji 3 Maja

Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Celem projektu pn. „Zielone Pionki – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” jest poprawa jakości środowiska miejskiego prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców Pionek. W ramach zamówienia […]

czytaj więcej...

Park Żerański – Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim

Wielofunkcyjna przestrzeń miejska, przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych. Intensywna aktywność fizyczna, spacery, podglądanie fauny i flory, zabawa dla najmłodszych i trochę starszych. Miejsca do spotkań towarzyskich, wydarzeń kulturalnych i kulinarnych. Przestrzeń zapewniająca unikalne doświadczenia, bazujące na wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Duża bioróżnorodność i rozwiązania proekologiczne. Odzyskanie przestrzeni zanieczyszczonej hałasem. Pomysł na rozwiązanie problemu lokalnej bezdomności. Park […]

czytaj więcej...

„Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

Projekt wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg na terenie całego miasta Piastowa. Założeniem […]

czytaj więcej...

Plac O.H. Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą

Koncepcja modernizacji głównego placu w niewielkiej miejscowości położonej ok 80 km od Warszawy. Plac położony w strefie ochrony konserwatorskiej. Powierzchnia placu ok. 1 ha.

czytaj więcej...

Koncepcja modernizacji Parku Opaczewskiego w Warszawie

Park Opaczewski – intensywna zieleń we wnętrzu urbanistycznym. Pow. ca 3 ha, ograniczony ulicami Opaczewską, Szczęśliwicką i Grójecką. Główną ideą zagospodarowania parku, było oparcie wszystkich planowanych funkcji o główny ciąg komunikacyjny, a zarazem urozmaicenie programu Parku celem poszerzenia grona użytkowników. Ważnym aspektem wpływającym na kształt koncepcji było również bezpieczeństwo użytkowników Parku, w szczególności po zmierzchu […]

czytaj więcej...

Koncepcja programowo – przestrzenna bulwaru nad rzeką Supraśl pomiędzy ujściem rzeki czarnej w Wasilkowie a mostem w miejscowości Nowodworce

Podstawowym założeniem przestrzennym jest czytelność układu urbanistycznego, jednoznaczna definiowalność przestrzeni przy jednoczesnej różnorodności terenów i bogatym programie. Założeniem ideowym jest stworzenie miejsca -wizytówki miasta i regionu z niepowtarzalną architekturą doskonale komponującą się z okoliczną przyrodą. Duży nacisk został położony na szeroko pojętą ekologię, poczynając od promocji i edukacji ekologicznej, wymiernych działaniach zmierzających do ochrony ptaków […]

czytaj więcej...