Miasto Piastów

Projekt wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”   PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.   Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg na terenie całego miasta […]

read more

Plac O.H. Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą

Koncepcja modernizacji głównego placu w niewielkiej miejscowości położonej ok 80 km od Warszawy. Plac położony w strefie ochrony konserwatorskiej. Powierzchnia placu ok. 1 ha.

read more

Koncepcja modernizacji Parku Opaczewskiego w Warszawie

Park Opaczewski – intensywna zieleń we wnętrzu urbanistycznym. Pow. ca 3 ha, ograniczony ulicami Opaczewską, Szczęśliwicką i Grójecką. Główną ideą zagospodarowania parku, było oparcie wszystkich planowanych funkcji o główny ciąg komunikacyjny, a zarazem urozmaicenie programu Parku celem poszerzenia grona użytkowników. Ważnym aspektem wpływającym na kształt koncepcji było również bezpieczeństwo użytkowników Parku, w szczególności po zmierzchu […]

read more

Projekt koncepcyjny Parku Zdrojowego w Konstancinie – Jeziornie

Przedstawiony projekt Parku Zdrojowego jest koncepcją łączącą w sobie tradycyjny – historyczny sposób zagospodarowania obiektów tego typu wraz ze współczesnym spojrzeniem na ten temat, uwzględniającym najnowsze trendy w architekturze krajobrazu. Teren opracowania został podzielony na różne sektory funkcjonalno – przestrzenne, przedstawione: część sportowo – rekreacyjna, powierzchnia – 1,4 ha część uzdrowiskowa, powierzchnia – 1,45 ha […]

read more

Koncepcja programowo – przestrzenna bulwaru nad rzeką Supraśl pomiędzy ujściem rzeki czarnej w Wasilkowie a mostem w miejscowości Nowodworce

Podstawowym założeniem przestrzennym jest czytelność układu urbanistycznego, jednoznaczna definiowalność przestrzeni przy jednoczesnej różnorodności terenów i bogatym programie. Założeniem ideowym jest stworzenie miejsca -wizytówki miasta i regionu z niepowtarzalną architekturą doskonale komponującą się z okoliczną przyrodą. Duży nacisk został położony na szeroko pojętą ekologię, poczynając od promocji i edukacji ekologicznej, wymiernych działaniach zmierzających do ochrony ptaków […]

read more