Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – Warszawa, Mokotów, ul. Boryszewska

Author Archives: Mariusz

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – Warszawa, Mokotów, ul. Boryszewska

Szczegółowa inwentaryzacja drzew wraz z wizualną diagnostyką drzewostanu, mająca na celu określenie potencjalnie zagrażających egzemplarzy rekomendowanych do usunięcia lub szczegółowej diagnostyki.. Powierzchnia działek objętych pracami inwentaryzacyjnymi 0,3 ha. Zakres prac: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna rozszerzona o wizualną ocenę statyki drzew projekt gospodarki drzewostanem istniejącym projekt nasadzeń zastępczych uzyskanie decyzji na wycinki

czytaj więcej...

Park Żerański – Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim

Wielofunkcyjna przestrzeń miejska, przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych. Intensywna aktywność fizyczna, spacery, podglądanie fauny i flory, zabawa dla najmłodszych i trochę starszych. Miejsca do spotkań towarzyskich, wydarzeń kulturalnych i kulinarnych. Przestrzeń zapewniająca unikalne doświadczenia, bazujące na wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Duża bioróżnorodność i rozwiązania proekologiczne. Odzyskanie przestrzeni zanieczyszczonej hałasem. Pomysł na rozwiązanie problemu lokalnej bezdomności. Park […]

czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją – Warszawa, Mokotów, ul. Chodkiewicza

Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją, na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

czytaj więcej...

Hotel Sadowa, Gdańsk

W zewnętrznej strefie zaproponowany został minimalistyczny układ nasadzeń i elementów małej architektury korespondujący z prostą bryłą budynku, akcentujący wejścia do obiektu, a przy tym spełniający rolę buforu pomiędzy miejscami parkingowymi, a lokalami zlokalizowanymi na niższych kondygnacjach.Wewnętrzny dziedziniec to przestrzeń wypoczynkowa dla gości hotelowych przy zapewnieniu możliwie największego komfortu i kameralności lokatorom niższych kondygnacji. Architektura: APA […]

czytaj więcej...

„Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

Projekt wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg na terenie całego miasta Piastowa. Założeniem […]

czytaj więcej...

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej wzdłuż przebiegu projektowanego gazociągu na odcinku Sławków – Tworzeń (Zadanie 4 – ok. 11km)

Inwentaryzowany teren zajmuje powierzchnię ok. 39,91 ha i swoim zasięgiem obejmuje głównie tereny niezabudowane – łąki, tereny przemysłowe, nieużytki, lasy oraz tereny przeznaczone pod zalesienia. Ze względu na swoja powierzchnię teren został podzielony na 22 sektory, sektory 1-8 zlokalizowane są w Gminie Sławków, a sektory 9-22 w Gminie Dąbrowa Górnicza. Zapisz Zapisz Zapisz

czytaj więcej...

Dziedziniec Kamienicy, Warszawa, ul. Noakowskiego

Projekt aranżacji dziedzińca kamienicy znajdującej się przy ulicy Noakowskiego w Warszawie.

czytaj więcej...

Szczegółowa inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą dla wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

Szczegółowa inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą dla wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” Opracowanie zostało wykonane na potrzeby wykonania projektu modernizacji parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg na terenie całego miasta Piastowa.Łączna powierzchnia prac objętych pracami inwentaryzacyjnymi ok […]

czytaj więcej...

Złockie Gmina Muszyna. Ogólna inwentaryzacja zieleni: dendroflory i roślin zielnych.

Opracowanie zostało wykonane na potrzeby zadania: ”Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej miejscowości Złockie, gmina Muszyna”. Wykonanie ogólnej inwentaryzacji zieleni w tym dendrologicznej w granicach opracowania, pozwoliło określić przede wszystkim charakter występującej zieleni, jej skład gatunkowy będący materiałem wyjściowym do opracowania przyszłego projektu rewitalizacji obiektu.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni z waloryzacją – Warszawa, Wawer, ul. Marysińska

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wykonana został kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna.

czytaj więcej...