Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Złockie Gmina Muszyna. Ogólna inwentaryzacja zieleni: dendroflory i roślin zielnych.

Opracowanie zostało wykonane na potrzeby zadania: ”Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej miejscowości Złockie, gmina Muszyna”.

Wykonanie ogólnej inwentaryzacji zieleni w tym dendrologicznej w granicach opracowania, pozwoliło określić przede wszystkim charakter występującej zieleni, jej skład gatunkowy będący materiałem wyjściowym do opracowania przyszłego projektu rewitalizacji obiektu.

Post Tagged with

Comments are closed.