Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – Warszawa, Mokotów, ul. Boryszewska

Szczegółowa inwentaryzacja drzew wraz z wizualną diagnostyką drzewostanu, mająca na celu określenie potencjalnie zagrażających egzemplarzy rekomendowanych do usunięcia lub szczegółowej diagnostyki.. Powierzchnia działek objętych pracami inwentaryzacyjnymi 0,3 ha. Zakres prac: szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna rozszerzona o wizualną ocenę statyki drzew projekt gospodarki drzewostanem istniejącym projekt nasadzeń zastępczych uzyskanie decyzji na wycinki

czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją – Warszawa, Mokotów, ul. Chodkiewicza

Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacją, na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

czytaj więcej...

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej wzdłuż przebiegu projektowanego gazociągu na odcinku Sławków – Tworzeń (Zadanie 4 – ok. 11km)

Inwentaryzowany teren zajmuje powierzchnię ok. 39,91 ha i swoim zasięgiem obejmuje głównie tereny niezabudowane – łąki, tereny przemysłowe, nieużytki, lasy oraz tereny przeznaczone pod zalesienia. Ze względu na swoja powierzchnię teren został podzielony na 22 sektory, sektory 1-8 zlokalizowane są w Gminie Sławków, a sektory 9-22 w Gminie Dąbrowa Górnicza. Zapisz Zapisz Zapisz

czytaj więcej...

Szczegółowa inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą dla wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

Szczegółowa inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą dla wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” Opracowanie zostało wykonane na potrzeby wykonania projektu modernizacji parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg na terenie całego miasta Piastowa.Łączna powierzchnia prac objętych pracami inwentaryzacyjnymi ok […]

czytaj więcej...

Złockie Gmina Muszyna. Ogólna inwentaryzacja zieleni: dendroflory i roślin zielnych.

Opracowanie zostało wykonane na potrzeby zadania: ”Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej miejscowości Złockie, gmina Muszyna”. Wykonanie ogólnej inwentaryzacji zieleni w tym dendrologicznej w granicach opracowania, pozwoliło określić przede wszystkim charakter występującej zieleni, jej skład gatunkowy będący materiałem wyjściowym do opracowania przyszłego projektu rewitalizacji obiektu.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni z waloryzacją – Warszawa, Wawer, ul. Marysińska

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wykonana został kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki – Sopot, ul. Polna

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy biurowo usługowej została wykonana kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna. Powierzchnia ok. 1,5 ha. Zakres prac: szczegółowa inwentaryzacja szaty roślinnej projekt gospodarki zielenią istniejącą kalkulacja kosztu opłat środowiskowych za usunięcie drzew oraz krzewów projekt nasadzeń kompensacyjnych obsługa proceduralna związana z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew oraz krzewów

czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna – Warszawa, Wawer, ul. Poprawna

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej została wykonana kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – Warszawa, Rembertów, ul. Pontonierów

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej została wykonana kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna.Teren objęty ochroną konserwatorską.

czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – ul. Płużańska, Warszawa Włochy

Referencje Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty www.inwentaryzacjazieleni.pl – inwentaryzacje roślinności do opracowania projektu zagospodarowania terenu – inwentaryzacje roślinności z gospodarowaniem zielenią istniejącą do uzyskania pozwolenia na budowę – kalkulacje przewidywanych opłat środowiskowych / kar za wycinkę drzew – konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów gospodarki istniejącą roślinnością – projekty nasadzeń zastępczych – obsługa związana z […]

czytaj więcej...