Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej wzdłuż przebiegu projektowanego gazociągu na odcinku Sławków – Tworzeń (Zadanie 4 – ok. 11km)

Inwentaryzowany teren zajmuje powierzchnię ok. 39,91 ha i swoim zasięgiem obejmuje głównie tereny niezabudowane – łąki, tereny przemysłowe, nieużytki, lasy oraz tereny przeznaczone pod zalesienia. Ze względu na swoja powierzchnię teren został podzielony na 22 sektory, sektory 1-8 zlokalizowane są w Gminie Sławków, a sektory 9-22 w Gminie Dąbrowa Górnicza.   Zapisz Zapisz Zapisz

read more

Inwentaryzacja zieleni z gospodarowaniem ul. Płużańska, Warszawa Włochy

Referencje Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty www.inwentaryzacjazieleni.pl   – inwentaryzacje roślinności do opracowania projektu zagospodarowania terenu – inwentaryzacje roślinności z gospodarowaniem zielenią istniejącą do uzyskania pozwolenia na budowę – kalkulacje przewidywanych opłat środowiskowych / kar za wycinkę drzew – konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów gospodarki istniejącą roślinnością – projekty nasadzeń zastępczych – obsługa związana […]

read more

Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej do projektu budowy napowietrznej linii kablowej 110kV relacji GPZ Żmigród – PT Skokowa w woj. dolnośląskim.

Referencje Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty www.inwentaryzacjazieleni.pl

read more