Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki – Sopot, ul. Polna

Na potrzeby inwestycji związanej z budową zespołu zabudowy biurowo usługowej została wykonana kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna.
Powierzchnia ok. 1,5 ha.

Zakres prac:

  • szczegółowa inwentaryzacja szaty roślinnej
  • projekt gospodarki zielenią istniejącą
  • kalkulacja kosztu opłat środowiskowych za usunięcie drzew oraz krzewów
  • projekt nasadzeń kompensacyjnych
  • obsługa proceduralna związana z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew oraz krzewów

Post Tagged with

Comments are closed.