Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej wzdłuż przebiegu projektowanego gazociągu na odcinku Sławków – Tworzeń (Zadanie 4 – ok. 11km)

Inwentaryzowany teren zajmuje powierzchnię ok. 39,91 ha i swoim zasięgiem obejmuje głównie tereny niezabudowane – łąki, tereny przemysłowe, nieużytki, lasy oraz tereny przeznaczone pod zalesienia. Ze względu na swoja powierzchnię teren został podzielony na 22 sektory, sektory 1-8 zlokalizowane są w Gminie Sławków, a sektory 9-22 w Gminie Dąbrowa Górnicza.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Comments are closed.