Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Szczegółowa inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą dla wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

Szczegółowa inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą dla wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

Opracowanie zostało wykonane na potrzeby wykonania projektu modernizacji parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg na terenie całego miasta Piastowa.
Łączna powierzchnia prac objętych pracami inwentaryzacyjnymi ok 11 ha.

Tereny objęte inwentaryzacją zieleni:

Zespół parkowy przy ul. 11 Listopada
Park Sokorskich
Zieleniec przy ul. Warszawskiej
Park przy ul. Kostki
Plac Zgody
Park przy ul. Sowińskiego
Plac Słoneczny wraz z ul. Popiełuszki
Aleja Tysiąclecia
Rejon wiaduktu im. Gen. Okulickiego
Aleja Wojska Polskiego
Ulica Sowińskiego
Ulica Warszawska
Ulica Harcerska – ulica Kosińskiego
Ulica E. Orzeszkowej

Projekt dofinansowany z NFOŚiGW:
PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Post Tagged with

Comments are closed.