Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – ul. Płużańska, Warszawa Włochy

Referencje

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty www.inwentaryzacjazieleni.pl

– inwentaryzacje roślinności do opracowania projektu zagospodarowania terenu

– inwentaryzacje roślinności z gospodarowaniem zielenią istniejącą do uzyskania pozwolenia na budowę

– kalkulacje przewidywanych opłat środowiskowych / kar za wycinkę drzew

– konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów gospodarki istniejącą roślinnością

– projekty nasadzeń zastępczych

– obsługa związana z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i decyzji urzędowych

Comments are closed.