Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki – Warszawa, Mokotów, ul. Boryszewska

Szczegółowa inwentaryzacja drzew wraz z wizualną diagnostyką drzewostanu, mająca na celu określenie potencjalnie zagrażających egzemplarzy rekomendowanych do usunięcia lub szczegółowej diagnostyki..
Powierzchnia działek objętych pracami inwentaryzacyjnymi 0,3 ha.

Zakres prac:

  • szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna rozszerzona o wizualną ocenę statyki drzew
  • projekt gospodarki drzewostanem istniejącym
  • projekt nasadzeń zastępczych
  • uzyskanie decyzji na wycinki

Post Tagged with

Comments are closed.