Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” – Plac Konstytucji 3 Maja

Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki”

PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Celem projektu pn. „Zielone Pionki – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” jest poprawa jakości środowiska miejskiego prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców Pionek.

W ramach zamówienia publicznego została przygotowana kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” – obiekt 4 Plac miejski Konstytucji 3 Maja w Pionkach.

Teren opracowania znajduje się w centrum miasta i zajmuje powierzchnię ok. 0,2 ha. Plac sąsiaduje z budynkami o funkcji usługowej – sklep, drogeria, bank oraz poczta i stanowi intensywnie uczęszczany ciąg komunikacyjny.

Przygotowany Projekt uwzględnia wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych. Rabaty zaprojektowane zostały w układzie pasowym. Zakłada ujednolicenie umeblowania placu poprzez lokalizację nowych elementów małej architektury: ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, donice z nasadzeniami oraz ławy solarne umożliwiające naładowanie urządzeń mobilnych np. telefonów, w przestrzeni publicznej.

Istotnym elementem projektu jest istniejąca fontanna, która została przewidziana do modernizacji. Zaproponowano wprowadzenie dysz zamgławiających wraz z oświetleniem ozdobnym. Dysze zamgławiające mają stwarzać swoisty mikroklimat na placu, wypełnienie niecki otoczakami oraz monolitami kamiennymi, dodatkowo mają uatrakcyjniać przestrzeń, również w okresie zimowym. Zastosowane technologie, mają na celu również obniżyć koszty eksploatacji elementu wodnego.

Projekt zakłada również lokalizację zdroju wody pitnej na terenie placu.

Comments are closed.