Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Hotel Sadowa, Gdańsk

W zewnętrznej strefie zaproponowany został minimalistyczny układ nasadzeń i elementów małej architektury korespondujący z prostą bryłą budynku, akcentujący wejścia do obiektu, a przy tym spełniający rolę buforu pomiędzy miejscami parkingowymi, a lokalami zlokalizowanymi na niższych kondygnacjach.
Wewnętrzny dziedziniec to przestrzeń wypoczynkowa dla gości hotelowych przy zapewnieniu możliwie największego komfortu i kameralności lokatorom niższych kondygnacji.

Architektura: APA Wojciechowski

Comments are closed.