Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

„Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

Projekt wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”

PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg na terenie całego miasta Piastowa.

Założeniem głównym projektu jest wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i bylin, a także renowacja istniejących trawników.

Projekt zakłada również lokalizację nowych elementów małej architektury (altany, ławki, kosze, stojaki na rowery, poidełka dla ptaków), place zabaw dla dzieci, boiska sportowe, siłownie plenerowe, wykonanie toru do jazdy na rolkach.

Projekt zakłada przebudowę ciągów pieszych oraz przebudowę i lokalizację nowych elementów oświetlenia w poszczególnych częściach miasta.

Łączna powierzchnia projektu ok. 11 ha.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 732 516,75 zł
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 9 109 378,53 zł

(http://www.piastow.pl/fundusze-europejskie/rozwoj-terenow-zieleni)

Zespół projektowy:

dr inż. arch. kraj. Beata Rothimel

dr inż. arch. kraj. Michał Skrobot

mgr inż. arch. kraj. Marta Grzybowska – Dryja

mgr inż. arch. kraj. Mariusz Kulik

 

Comments are closed.