Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

Koncepcja programowo – przestrzenna bulwaru nad rzeką Supraśl pomiędzy ujściem rzeki czarnej w Wasilkowie a mostem w miejscowości Nowodworce

Podstawowym założeniem przestrzennym jest czytelność układu urbanistycznego, jednoznaczna definiowalność przestrzeni przy jednoczesnej różnorodności terenów i bogatym programie. Założeniem ideowym jest stworzenie miejsca -wizytówki miasta i regionu z niepowtarzalną architekturą doskonale komponującą się z okoliczną przyrodą. Duży nacisk został położony na szeroko pojętą ekologię, poczynając od promocji i edukacji ekologicznej, wymiernych działaniach zmierzających do ochrony ptaków żerujących na terenie otuliny Puszczy Knyszyńskiej a skończywszy na zastosowaniu materiałów dobrze komponujących się z przestrzenią oraz odpornych na trudne warunki atmosferyczne i hydrologiczne.

Wyróżnienie w konkursie.

Comments are closed.