Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

drogi

BRANŻA DROGOWA

 

Z zakresu branży drogowej specjalizujemy się przede wszystkim w wykonywaniu następujących usług :

projekty dróg publicznych, wewnętrznych, prywatnych, tymczasowych

projekty zjazdów indywidualnych i publicznych

projekty ciągów pieszych, ścieżek rowerowych

projekty parkingów, placów, nawierzchni stacji benzynowych

projekty stałej i czasowej organizacji ruchu

analizy przejezdności skrzyżowań – trajektoria ruchu pojazdów

ewidencja dróg, przeprowadzanie oceny stanu nawierzchni

wykonywanie specyfikacji technicznych

uzyskiwanie decyzji ZRID i pozwolenia na budowę

uzyskiwanie wszelkiego rodzaju uzgodnień

przeprojektowywanie dokumentacji, dokonywanie podziału dokumentacji na etapy

opracowywanie dokumentacji kosztorysowej

 

KONTAKT:

tel. +48601788816
info@igreen.com.pl