Architektura Krajobrazu i Miejskie Formy

inwentaryzacja zieleni – formularz

* Pole wymagane

Imię i nazwisko*

Firma

Adres email*

Telefon*

Dane dotyczące terenu opracowania inwentaryzacji:

Prosimy o podanie możliwie szczegółowych informacji, abyśmy jak najlepiej mogli przygotować ofertę bezpośrednio dla Państwa.

Lokalizacja terenu opracowania*

Szacunkowa powierzchnia terenu opracowania*

Szacunkowa liczba drzew*

Funkcja terenu np.: teren zieleni parkowej, teren zieleni osiedlowej, działka prywatna itp.*

Pokrycie terenu np.: teren gęsto porośnięty, teren podmokły, teren oczyszczony itp.*

Informacje dodatkowe

Załącz plik